Bestuur

Voorzitter: Klaas Hoogerwerf

Secretaris: Max van der Wouden

Penningmeester: Sanjay Gangadin

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.