De stichting heeft ten doel:

* Kinderen met een chronische ziekte, handicap of andere vorm van beperking in de regio Rotterdam en daarbuiten een bijzondere positieve ervaring mee te geven die zij zich lang kunnen blijven herinneren.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

* Het organiseren van fotosessies waarbij het kind in de huid van zijn favoriete held kan kruipen of favorite hobby of wens.

 

* De geven van cadeaus met in de meeste gevallen een foto uit de fotosessie, zodat het kind hier nog lang van kan nagenieten

 

* Het inzamelen van gelden, onder meer via en van ondernemers die de doelstellingen van de stichting ondersteunen

 

* Het onder de aandacht van het publiek brengen van de resultaten van  de inzamelingsacties via verschillende media

 

* Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2021-2026 is hier te lezen

En zo is de stichting in 2008 tot stand gekomen.

Sharon Shervoulis, werd benaderd door DJ Mike B met een idee om een feest te organiseren waarvan de inkomsten 100% ten goede zouden komen voor de toekomst kinderen. 

 

Vervolgens kwam Sharon in aanraking met Bas Vlug, designer en DJ vanuit Scherpenzeel. Logo van Child's Future (CF) is door Bas ontworpen zo ook het allereerste kleurboek voor en door kinderen. Verder kwam Sharon ook in aanraking met de Rotterdamse Ondernemersechtpaar Sanjay & Saskia, eigenaren van PictureMomentZ op het Winkelcentrum Zuidplein. Hun verzorgen tot op heden alle fotografie, media en vormgeving voor Child's Future.

Na wat vergaderingen en ideeën uitwisselingen werd het tijd om Child's Future op te richten.

 

Gekozen werd voor een Stichting als rechtsvorm. Via Notariskantoor LEIJSER Notariaat werd Stichting Child’s Future gepasseerd met zijn statuten op 16 september 2008. Hieronder lees je alles over het huidige bestuurders en alle vrijwilligers van de Stichting Child's Future.  

ANBI

Stichting Child's Future is momenteel weer in de aanvraag voor een algemeen nut beogende instelling via de belastingdienst.

Bestuur

Max van der Wouden (Voorzitter )
Sanjay Gangadin (Penningmeester)
Maria Lotte (Secretariaat)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Hier maakt het bestuur geen gebruik van want 100% gaat naar de kinderen.

Vrijwilligers tot Heden:

1. Bas (Oprichter en Voorzitter van 2008  tot 2012)
2. Sanjay (Oprichter en Penningmeester van 2008 tot 2012, sinds 2018 weer actief als vrijwilliger en sinds 2021 Penningmeester)

3. Sharon (Oprichtster en Secretaris van 2008 tot 2012)

4. Saskia (Oprichtster en Bestuurslid van 2008 tot 2012, sinds 2018 weer actief als vrijwilliger)

5. Remi (Vrijwilliger Activiteiten tot heden) 

6. Max (Vrijwilliger Fotografie van 2009 tot 2018 en sinds 2021 Voorzitter)

7. Natasja (Vrijwilliger Activiteiten met Kinderen 2009 tot 2012) 

8. Taroena (Vrijwilliger 2009-2010)

9. Noesmi (Vrijwilliger 2009-2010)
10. Ryan (Vrijwilliger Activiteiten met Kinderen 2009 tot heden) 
11. Amir (Vrijwilliger Activiteiten Fotografie 2009 tot 2012) 
12. Asif (Vrijwilliger Activiteiten Design 2009 tot 2012)
13. Saliano (Voorzitter 2012 tot 2020)
14. Bigjay (Vrijwilliger 2012 tot 2020) 

15. Mandy (Vrijwilliger Activiteiten met Kinderen 2009 tot 2012) 
16. Newien (Vrijwilliger, Cameraman 2009 tot 2016)
17. Reza (Vrijwilliger Activiteiten 2010 tot 2011)

18. Shakeel (Vrijwilliger Activiteiten 2011 tot 2012)
19. Layla (Vrijwilliger, Designer 2018 tot 2022)
20. Leonardo (Vrijwilliger 2018 tot 2022)
21. Marian (Vrijwilliger Activiteiten fotografie van 2020 tot heden)

22. Romy Vrijwilliger (Designer 2021 tot heden) 

23. Roo (Vrijwilliger 2022)

FILMPJE KAYLEE & DEMI

NOMINATIE KINDERRECHTEN AWARD ROTTERDAM

Child's Future is genomineerd!


JAYDEN VOOR DE HULK FOTOSHOOT

PAPA VAN LIANNE FIETST DE ELFSTEDENTOCHT KRACHTIG TEGEN SMA

LANCERING IN AHOY ROTTERDAM


IN DE KRANT MET ONS PROJECT